فروش سازمانی

برند نگل، NEGEL با امکانات گسترده تولید، آماده عقد قرارداد و تامین نیاز کیف و کفش شرکت ها، سازمان ها و بیمارستان ها میباشد. متقاضیان جهت دریافت اطلاعات با دفتر مرکزی به شماره 47764-021 با داخلی 112 تماس حاصل بفرمایند.برندهای هلدینگ کهن چرم